Bouw, onderhoud en beheer van bedrijfskritische webapplicaties

privacy statement

Inperon gaat zorgvuldig om met gegevens van abonnees en gebruikers van haar interactieve producten en diensten.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Verstrekking en verwerking persoonsgegevens

Inperon gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een (abonnee)overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Derhalve dient Inperon te beschikken over minimaal uw (bedrijfs)naam, adresgegevens, telefoonnummer en, in geval van een automatische incasso, een geldig bank- of gironummer. Afhankelijk van het belang behoudt Inperon zich het recht voor om aan nieuwe danwel bestaande relaties te vragen om een bewijs van juistheid van opgegeven informatie. Tevens kan Inperon bij de aanvraag van een dienst een kredietcontrole (laten) uitvoeren en zal u hier altijd over berichten. Tenzij anders aangegeven worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Uitzondering hierop is in het geval van een wettelijke vordering.

Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Inperon en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Inperon rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u contact opnemen via info@inperon.nl.

Inperon gebruikt hiervoor ook uw e-mailadres, maar neemt in iedere e-mail de mogelijkheid op om verdere toezending van deze informatie per e-mail te staken.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Accountgegevens

Indien noodzakelijk voor de betreffende dienst(en) verstrekt Inperon een unieke combinatie van accountgegevens. Indien u voornoemde accountgegevens onverhoopt bent kwijtgeraakt, dan kunt deze opvragen bij Inperon. Hierbij wordt u om uw relatienummer en gebruikersnaam (maar nooit om uw wachtwoord!) gevraagd. Indien u voornoemde gegevens niet kunt doorgegeven en/of wij gegronde reden van twijfel hebben over de aanvraag, dan zullen betreffende accountgegevens uit veiligheidsoverwegingen niet anders dan schriftelijk worden verstrekt op het per dat moment bij Inperon bekende adres.

Logging

Alle aangeboden diensten genereren bij gebruik logfiles. Deze logfiles worden bewaard om bijvoorbeeld de inrichting van websites te optimaliseren, verbruik (van bijvoorbeeld telefonie) te kunnen factureren, eventuele fouten op te kunnen sporen, etc. Complete logfiles worden niet langer dan de geldende wettelijke termijn door Inperon bewaard. Indien het door Inperon gewenst geacht wordt bepaalde logfiles langer te bewaren, dan zullen deze na de wettelijke termijn onomkeerbaar geanonimiseerd worden overeenkomstig de geldende wettelijke eisen.

Cookies

Inperon kan bij het aanbieden van diensten gebruikmaken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Links naar andere websites

Op onze uitingen (bijvoorbeeld website(s), nieuwsbrieven, e-mail berichten, etc.) kunt u links aantreffen naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
Wijzigingen

Inperon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update. Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan telefonisch contact op met ons op via 088 – 4673766 of per e-mail op via info@inperon.nl

Arnhem, september 2014
Inperon BV